+420. 606 369 997 mealtiner@moravianlarp.eu

Trója

Když se první paprsky ranního slunce rozprostřely nad zemí, zvedli se válečníci, oblékli se do svých brnění a se svými zbraněmi v rukou vyšli proti sobě na rozsáhlou planinu. Země se otřásala pod váhou tisíců kroků a nebe se zahalilo do temnoty, když se obě armády srazily v mohutném střetu. Ocel zvonila o ocel a vzduch byl plný výkřiků a nářků padlých hrdinů. Byl to den plný slávy a zármutku, kdy se osudy lidí i bohů propletly v nekonečném tanci války a osudu.

Homér

O hře

Jednodenní larp (dřevárna) na téma Trója vás zavede do doby antického mytologického konfliktu, který se odehrál na západním pobřeží Malé Asie.

V této hře se účastníci ocitnou uprostřed epického sporu mezi mocným městem Trója a spojenými řeckými státy vedenými králem Agamemnonem.

Zasazení akce

Akce je zasazena přímo do období bitvy/války o Tróju. I když je přesná datace víceméně nemožná, odhaduje se, že se jednalo o 12. nebo 11. století před naším letopočtem.

V rámci hry se budeme pro kostýmy a zbraně se snažit přiblížit se této dataci.

Toto ovlivňuje zbraně, zbroje, kostým i další vybavení, které jsou na této akci povoleny.

Herní strany

Trójanci:

Hlavními hrdiny jsou princ Parid, jehož unášení Heleny způsobilo válku, mocný Hector, ochránce Tróje a její největší válečník, a starý král Priamos, moudrý vládce města.

Řekové (Achájové):

Na straně Řeků stojí hrdinové jako Achilleus, nejslavnější a nejmocnější válečník, Odysseus, známý svou chytrostí, a král Agamemnon, velitel spojených řeckých sil.

Organizačně

Kdy: sobota 12. 10. 2024

Kde: Palouk U buku (Brno – Soběšice)

Registrace: www.Registračka.cz
Registrace bude spuštěna od 1.9.2024

Reg. poplatek: 200,-

Akce pro účastníky od 12 let.

Průběh akce

 • 8.30 – začátek registrace
 • 9.00 – začátek schvalování zbraní
 • 9.00 – začátek schvalování kostýmů
 • 9:30 – konec registrace a schvalování
 • 9:45 – Nástup a vysvětlení pravidel
 • 10.00 – odchod na herní území
 • 10:30 – Začátek bitvy
 • cca 16.00 – Konec a odjezd domů

Kontakt

Michal „Mealtiner“ Truhlář

tel.: +420. 606 369 997

e-mail: mealtiner@moravianlarp.eu

Pravidla

 • Neznalost pravidel neomlouvá.
 • Přijel ses bavit, ne se hádat.
 • Buď ohleduplný k přírodě a lidem okolo sebe.
 • Hraje se fair-play. Kdo neví, co to je, zůstane doma.
 • Hlavní slovo má organizátor. Nehádejte se s ním.
 • Hráči jsou povinni si přečíst pravidla a řídit se jimi.
  Za jejich porušování nebo nedodržování pokynů organizátorů můžete být z bitvy vyřazeni.
 • Zákony ČR zavazují a jejich neznalost taktéž neomlouvá.
 • Organizátor může před i během akce zakázat jakoukoliv zbraň a případně ji i do konce hry zabavit, když uzná za vhodné.
 • Dodržujte prosím pravidla slušného táboření.
 • V lese se nekouří. Během hry je tedy zákaz kouření.
 • Posláním hry je zábava a příjemné strávení volného času. Kdo nebude respektovat poslání hry, zejména pokud se hodlá hádat, bojovat nebezpečně a vůbec narušovat přátelskou a příjemnou atmosféru, bude poslán domů.
 • Hráči mají povinnost starat se především o SVOJE bojové kvality, SVOJE uznávání zásahů, SVOJI úroveň kostýmu atd. Chcete si stěžovat na jiného hráče? Každá armáda má svoje hlavní org CP, obraťte se na něj a bude to řešeno.
 • Naše akce je hra, nikoliv simulace skutečného boje. Podporujte svoje panovníky i ostatní hráče v role-playingu a nekažte to sobě ani jiným, nebude-li zrovna něco podle Vašich představ. Věcnou kritiku po hře a varováním před průsery v jejím průběhu samozřejmě vítáme.
 • Účastníci pod vlivem alkoholu nebudou vpuštěni do žádné z částí akce.
 • Pokud se v bitvě o čemkoliv vyskytne spor, vždy platí rozhodnutí organizátora, není-li přítomen organizátor, obrať se na nejbližšího libovolného panovníka, aby spornou záležitost prozatímně rozsekl.
 • Bezpečnost je na první místě!!!

Povolené zbraně

Xiphos: krátkými meč, do 60 cm

Hoplon: řecký kruhový štít o průměru až 80-100 cm

Dory: dlouhé kopí, cca 2 až 3 m.

Luk a šípy: spíše dlouhé luky, jezdecké luky spíše ne.

Všechny zbraně používané na akci jakýmkoliv způsobem musí být schváleny organizátorem.

Nepovolené zbraně

Nepovolené jsou všechny ostatní zbraně (než výše uvedené). To se týká i kuší (taky nepovolené).

Výstroj

Plechy a hrdinné rytířské brnění nechte doma. Jsme v antice. Uzpůsobte tomu své kostýmy a brnění. Inspirace třeba na obrázku vlevo.

Wikipedie

Boj

 • Minimum životů je 2. Maximum jsou 4. Životy Vám budou přiděleny v sobotu ráno před bitvou při schvalování kostýmů.
 • Všechny údery zbraní berou za 1 život.
 • Lučištník bere šípem za 1 životy.
 • Zásahové plochy jsou tzv. „velké“. Platné zásahové plochy jsou: trup, nohy od trupu ke kotníkům a ruce od trupu k zápěstí.
 • Zásah uznává zasažený.
 • Smrt se hraje. Pokud to jde, lehněte si. Oživuje se u standarty.
 • Zbraně musí: být bezpečné, mít realistické rozměry, mít realistické zpracování, být z vhodného materiálu a být estetické – jsou součástí kostýmu.
 • Organizátor může před i během akce zakázat jakoukoliv zbraň a případně ji i do konce hry zabavit, když uzná za vhodné.
 • Všechny šípy musí mít schválené bezpečné bambule, zářez na dříku a letky.